Materiály, ktoré používame
Sádrokartonové dosky

sú pevné dosky rôznych hrúbok, vyrobené zo sádry vtlačenej medzi vrstvy kartónu. Používajú sa na rýchle a estetické vytvorenie interiéru. Sú vhodné na vytvorenie podhľadov, priečok, atypických tvarov a suché omietky. Pod suchými omietkami sa rozumie namontovanie alebo nalepenie sadrokartónu na steny interiéru. Používajú sa v prípadoch, kedy podkladová stena (murivo) je príliš nerovná a použitie klasickej omietky by bolo nevyhovujúce.

Pórobetónové tvárnice

na vymurovanie rôznych priečok a obvodových múrov. Jednotlivé tvárnice sa navzájom lepia vhodným tmelom, pričom každý jeden rad sa preväzuje. Tieto tvárnice sú vhodné do všetkých priestorov.

Jemnozrnné omietky a sádrové stierky

používajú sa na omietanie stien, avšak pred samotným omietnutím stien je potrebné daný povrch ošetriť vhodným spôsobom, napr. odstránenie starých náterov, tapiet, nalepenie sklotextilnej mriežky vhodným lepiacim tmelom, použitie penetračného náteru.

Dlažby a obklady

Výber dlažieb a obkladov je Vašou voľbou a takisto tvar ich uloženia je podľa Vašich predstáv.

Farby

Výber farby je dôležitým prvkom dotvorenia Vášho interiéru. Farbou dokážete vytvoriť želanú atmosféru a náladu. Je preto potrebné zvážiť, či dáte prednosť jemnému alebo výraznému odtieňu. Prvotným krokom k výberu farieb je obyčajne ich systematické vylučovanie, kedy zredukujeme obrovské množstvo možností na minimum. Je dobré si uvedomiť, že jemné a svieže farby opticky zväčšujú miestnosť a pôsobia ukľudňujúco, a naopak tmavé a teplé farby miestnosť opticky zmenšujú.